Το φιλτράρισμα είναι ανενεργό 
Επιλογή εταιρείας ή 

Akin Gokbulut στατιστικά πτήσεων
Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
 
Συνολική απόσταση(km)
0.0 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
 
Συνολική βαθμολογία XC
0.00
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:00
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
0.0 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
0.00
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
0 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
0 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:00  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
0.0 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:00
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Breakdown per Takeoff

Breakdown per Glider