המסנן מבוטל 
Select Brand או 

'Open Distance'סוג -

[ 0 ]
#
טייס
מספר טיסות
מיטב המרחק
סיכום מרחק קמ
סיכום של משך טיסות
OLC סיכום נקודות
OLC הנקודות מיטב